Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kriterleri

  • KSS Stratejisi
   BEYAZ SOSYAL SORUMLULUK DANIŞMANLIĞI olarak kurum ve kuruluşların tüm KSS strateji ve uygulamaları ile süreçleri yönetebilmeleri için üst yönetimlere ve PR Kuruluşlarına yardımcı olmaktayız.

   Kısaca:
   - Kuruma özgü Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanları belirlemek,
   - Kurumun KSS stratejisini harekete geçirmek ve yönetmek bizim işimiz.
  • Planlama ve Yönetim
   Kurum ve kuruluşların KSS stratejileri ve Projeleri tam ,doğru ve öncü olabilecekleri şekilde planlanlamalı ve paylaşılmalıdır.

   Kısaca;
   - Yönetim ve Kurumsal İletişim Birimlerine KSS desteği vermek,
   - KSS’yi başarılı biçimde uygulayabilmeleri için çalışanları eğitmek,uygulamalara katılımını sağlamak,
   - Kurum içinde KSS veya Sürdürülebililirlik Departmanı oluşturmak,
   - Mevcut oluşumların kurum KSS stratejisine göre yeniden yapılanmasına destek vermek,
   - Kuruma özgü KSS Projelerini hazırlayarak uygulamaya koymak,
   - Ödüller ve Standartlar için başvuruları yapmak bizim işimiz.
  • Sürdürülebilirlik
   Kurum ve kuruluşlar yaşamlarını sürdürebilmek için gereken kaynakları gelecek nesillerin kaynaklarını kullanmadan sürüdürülebilir olarak kullanmalıdırlar.

   Kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kalkınma için gereken süreçlerin yönetimi ve Südürülebilir KSS Projeleri bizim işimiz.
  • Toplumsal Fayda ve Öncü Olma
   Kurum ve kuruluşların belirleyecekleri KSS stratejileri ve uygulayacakları KSS Projeleri Topluma fayda sağlamalı,sosyal ve sektörel olarak öncü olmalıdır.

   Bu nedenle planlanmış ve doğru hedeflere yönlenecek KSS iletişimi için uzman kadrolar ya da iş ortakları tarafından yönetilen iletişim programına destek vermek bizim işimiz.
  • Ölçülebilirlik ve Raporlama
   KSS uygulamalarının ölçülebilir ve raporlanabilir bir değerlendirme sürecine sahip olması için gereken alt yapıyı oluşturmak bizim işimiz.

 

ANKET
Hangi Alanda Gönüllü Olmak İstersiniz?