İletişim stratejisi, planlanmış ve sistematik bir iletişim etkinliğidir. “Mesajınızı topluma ulaştırmanın en iyi yolu nedir?” sorusuna yanıt verir. İletişim stratejisinin amacı toplumun düşünce, davranış ve tutumlarında bir değişim yaratmaktır. Bu yüzden bir iletişim stratejisi oluşturacaksak ve bu stratejiye uygun bir iletişim faaliyeti yürüteceksek, ilk adım “nasıl bir değişim istediğimiz” sorusunu yanıtlamak olmalıdır. İkinci olarak dikkate alacağımız nokta, oluşturacağımız iletişim stratejisi ile kurumumuzun değerleri, misyonu ve vizyonu arasında bir tutarsızlık bulunmamasıdır. İyi iletişim”, kısaca “gerekli mesajı karşı tarafa, beklenen etkiyi uyandıracak şekilde, başarıyla ulaştırmak” olarak tanımlanabilir. İyi bir iletişim stratejisi, üç altın kural dikkate alınarak belirlenmelidir:
 
Doğru mesajın ,
Doğru yerde ve araçla,
Doğru zamanda iletilmesi...
                                              
İletişim stratejisinin nihai amacı, belli bir hedef grupta, belirli bir konu hakkında fikir oluşturmak ya da var olan bir fikri değiştirmektir. İletişim planlaması ise, hedef grubun algılama biçimini etkileyecek faydalı ve ilginç bilgileri iletmekte kullanacağımız yöntemlerin tümüdür. Günümüzde iletişim stratejisi ve iletişim planlaması ıklanırken, birçok değişik tanım kullanılmaktadır. Örneğin, iletişim faaliyeti;
 
• Ortak çalışmalar yürüttüğümüz gruplarla kurduğumuz ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmek için
gösterdiğimiz çabaları,
• Belirli gruplarla dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek, onları olumlu inanç ve eylemlere
yöneltme, tepkileri değerlendirerek tutumlarına yön verme ve böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler
sürdürme yolundaki planlı çalışmalarımızı,
İki yönlü bir iletişim ve bilgi alışverişi yoluyla, kuruluşumuzla toplumun karşılıklı çıkarları arasında
denge sağlamaya yönelik çabalarımızı, ifade edebilir.
 
            Bir iletişim stratejisi neden gerekli?
 
 
• Kamuoyunu etkilemek,
• İsabetli kararlar alabilmek amacıyla toplumla bilgi alışverişinde bulunmak ve bu bilgileri kullanmak,
• Kanaat önderlerini etkilemek ve onlar üzerinde baskı yaratmak,
• Toplumsal sorunları su yüzüne çıkarmak, bu konularda tartışma yaratmak için. 
ANKET
Hangi Alanda Gönüllü Olmak İstersiniz?